Komlexní domácí péče HESTIA s.r.o.

 

Agentura Domácí péče HESTIA zahájila provoz 4. října 1993. Od 1. dubna 2003 sídlí v budově ERPEKO v prvním patře na ulici Dlouhá 18d a 1. srpna 2005 došlo k převodu nestátního zdravotnického zařízení z fyzické na právnickou osobu. Tedy došlo ke změně z NZZ DP HESTIA, Ptáčková Miroslava na Komplexní domácí péči HESTIA s.r.o. Veškerá zdravotní péče zůstala v plném rozsahu poskytována touto nástupnickou organizací, dle platných smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče a pod odborným vedením paní Miroslavy Ptáčkové. Komplexní zdravotní a sociální péče je poskytována občanům města Havířova a jeho okolí.

 

Agentura poskytuje komplexní zdravotní i pečovatelské služby na odborné úrovni, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Agentura KDP HESTIA s.r.o. je registrována v profesní organizaci - Asociace domácí péče ČR.

 

Posláním Domácí péče HESTIA je poskytovat komplexní zdravotní a sociální péči osobám se zdravotním postižením a seniorům v jejich vlastním sociálním prostředí. Odborná zdravotní péče v domácím prostředí klienta je poskytována dle ordinace příslušného ošetřujícího lékaře, je určená všem klientům bez omezení věku, při akutním i chronickém onemocnění.

 

Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou lidé nemocní, lidé kteří se vlivem nemoci, pokročilého věku nebo lidé s omezenou schopností sebeobsluhy a péče o domácnost nebo z jiných závažných důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 

Hlavním cílem našeho snažení a veškerých aktivit je umožnit nemocnému léčit se doma, seniorům umožnit žít co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí a ve spolupráci s rodinou pokud má umírající přáni zemřít doma mezi svými blízkými, zajistit maximálně možnou péči a pomoc.

 

Odpovědnost za provoz agentury, odbornost ošetřovatelské péče a kvalitu pečovatelských služeb má vedoucí zařízení a pověřená zdravotní sestra s dlouholetou odbornou praxí, která vede pracovní kolektiv. Zdravotničtí pracovníci působící v domácí péči jsou zkušení pracovníci s dlouholetou praxí. Pracovní tým je flexibilní a je složen z kvalifikovaných zdravotních sester s registrací MZ ČR, ošetřovatelky, pečovatelky a ostatních pracovníků.

 

 

Hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli:

  •  dodržování práv uživatelů
  •  respektování volby uživatelů
  •  individualizace podpory a poskytované služby
  •  zaměření na celek
  •  flexibilita služeb