Ceník pečovatelských služeb Komplexní domácí péče HESTIA s.r.o.

 

Ceník je platný od 01. 06. 2020

Sazebník cen sociálních služeb - Pečovatelská služba, základní péče

Základní činnosti a úkony

Cena / 1hod Cena
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120Kč čas
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120Kč čas
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120Kč čas
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120Kč čas
     
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120Kč čas
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120Kč čas
3. pomoc při použití WC 120Kč čas
     
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    
1. donáška teplého jídla 25Kč úkon
2. dovoz teplého jídla 25Kč úkon
3. pomoc při přípravě jídla a pití 120Kč čas
4. příprava a podání jídla a pití 120Kč čas
     
d) pomoc při zajištění chodu domácností    
1. běžný úklid a údržba domácnosti 190Kč úkon
2. údržba domácích spotřebičů 120Kč čas
3. pomoc při zajištění velkého úklidu zajištěno dodavatelsky ---- ----
4. donáška vody 120Kč čas
5. topení v kamnech včetně přípravy a donášky topiva 120Kč čas
6. běžný nákup 180Kč úkon
7. velký nákup ( vybavení domácnosti, nákup ošacení a jiné) 110Kč úkon
8. praní a žehlení zajištěno dodavatelsky ----- ----
9. vynesení odpadků (mimo běžný úklid) 20Kč 10min
     
e) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím    
1. doprovod dospělých k lékaři, úřad, pošta a jiné 120Kč čas
     

 

Cena jedné minuty = 2,00 Kč
Neodhlášení služeb se účtuje v plné výši.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu.

 

Ceník je platný k 01.06. 2020

 

 

Sazebník cen sociálních služeb - Pečovatelská služba, fakultativní úkony

 

Volitelné činnosti a úkony Cena /1hod/úkon Cena
Holení vousů u mužů (vlastními pomůckami uživatele) Cena za úkon 125Kč
Společnost pečovatelky – služba dle požadavku uživatele
(do společnosti se započítává i čas strávený cestou k osobě)
Cena za čas 200Kč
Dohled nad dospělým uživatelem za nepřítomnosti rodiny Cena za čas 225Kč
Dohled nad dospělým klientem za nepřítomnosti rodiny v době 22,00 – 6,00 hod. Cena za čas 275Kč
Administrativní úkony – služba dle požadavku uživatele Cena za čas 150Kč
Doprava služebním automobilem Cena za 1 km 15KčNeodhlášení služeb se účtuje v plné výši.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu.


Ceník je platný od 01. 06. 2020