Ceník pečovatelských služeb Komplexní domácí péče HESTIA s.r.o.

 

Ceník je platný od 01. 04. 2022

Sazebník cen sociálních služeb - Pečovatelská služba, základní péče

Základní činnosti a úkony

Cena / 1hod/ úkon
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135Kč
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135Kč
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135Kč
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135Kč
   
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135Kč
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135Kč
3. pomoc při použití WC 135Kč
   
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
1. donáška teplého jídla 25Kč
2. dovoz teplého jídla 25Kč
3. pomoc při přípravě jídla a pití 135Kč
4. příprava a podání jídla a pití 135Kč
   
d) pomoc při zajištění chodu domácností  
1. běžný úklid a údržba domácnosti 190Kč
2. údržba domácích spotřebičů 135Kč
3. pomoc při zajištění velkého úklidu zajištěno dodavatelsky ----
4. donáška vody 135Kč
5. topení v kamnech včetně přípravy a donášky topiva 135Kč
6. běžný nákup 180Kč
7. velký nákup ( vybavení domácnosti, nákup ošacení a jiné) 180Kč
8. praní a žehlení zajištěno dodavatelsky -----
9. vynesení odpadků (mimo běžný úklid) 20Kč
   
e) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  
1. doprovod dospělých k lékaři, úřad, pošta a jiné 135Kč
   

 

Cena jedné minuty = 2,25 Kč
Neodhlášení služeb se účtuje v plné výši.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu.

 

Ceník je platný k 01.04. 2022

Sazebník cen sociálních služeb - Pečovatelská služba, fakultativní úkony

 

Volitelné činnosti a úkony Cena /1hod/úkon
Holení vousů u mužů (vlastními pomůckami uživatele) 125Kč
Společnost pečovatelky – služba dle požadavku uživatele
(do společnosti se započítává i čas strávený cestou k osobě)
200Kč
Dohled nad dospělým uživatelem za nepřítomnosti rodiny 225Kč
Dohled nad dospělým klientem za nepřítomnosti rodiny v době 22,00 – 6,00 hod. 275Kč
Administrativní úkony – služba dle požadavku uživatele 150Kč
Doprava služebním automobilem (cena za 1 km) 15KčNeodhlášení služeb se účtuje v plné výši.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu.


Ceník je platný od 01. 04. 2022