Odborná zdravotní ošetřovatelská péče

Jedná se o služby, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Indikovat  je může Váš praktický lékař (přímo nebo na doporučení odborného lékaře), či  mohou být indikovány lékaři v nemocnicích při propuštění nemocného ze zdravotnického zařízení (v tomto případě lze indikovat služby maximálně na dobu 14dnů od propuštění).

 

Služby poskytujeme na území města Havířov a v jeho okolí.

 

Služby poskytované v rámci odborné péče:

 

  • kompletní ošetřovatelskou péči o imobilní a inkontinentní nemocné
  • aplikaci injekcí, inzulínu, léků per os, infuze
  • ošetření stomií, katetrů, převazy ran a dekubitů
  • odběry krve a jiného biologického materiálu, cévkovaní, proplachy pernamentních katetrů
  • ošetřovatelskou rehabilitaci
  • odborné poradenství
  • další odborná péče dle ordinace lékaře
  • hospicová péče v domácím prostředí

 

V případě poskytování péče, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, poskytuje agentura tuto péči za přímou úhradu, dle smluvní dohody.

 

 

Smluvní partneři:

111  Všeobecná zdravotnická pojišťovna
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213  Revírní bratrská pokladna