Agentura Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.

Posláním Nestátního zdravotnického zařízení Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. je poskytovat komplexní zdravotní a sociální péči osobám se zdravotním postižením a lidem v nepříznivé sociální situaci v jejich vlastním sociálním prostředí.
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým nebo jiným kombinovaným onemocněním, osoby s duševním onemocněním, věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku.
Jedná se o služby terénní, poskytované na území města Havířov a jeho okolí.

 

Domácí péče je v celém civilizovaném světě běžná a osvědčená, humanitní, efektivní a ekonomická, umožňující nemocným léčení nebo doléčení mimo nemocnici, doma v prostředí, které mají rádi a v němž se prokazatelně rychleji uzdravují.

 

Léčení v domácím prostředí je pro klienta nejen příjemnější, ale i prokazatelně účinnější. V porovnání s poskytováním stejného standardu péče v nemocnicích, klient nepodléhá tak rychle pasivitě, stresu a beznaději.