Přehled poskytovaných základních služeb a úkonů pečovatelské služby

 

Naše firma poskytuje v rámci základních pečovatelských služeb níže uvedené úkony.

Rozsah základních činností pečovatelské služby je uveden v zákoně o sociálních službách.
Dle přání klienta je možno do ošetřovatelského plánu zahrnout také fakultativní úkony, dle dohody.

 

Klientovi je po dohodě sestaven individuální ošetřovatelský plán dle požadavků a potřeb klienta.

 

 

 


 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

Pomoc a podpora při podávání jídla
 

Popis:
Úkon zahrnuje přípravu jídla, ohřívání jídla, finální úpravy již hotového pokrmu (mletí, krájení apod.), podání jídla na talíř, servírování jídla a mytí nádobí. Součástí úkonu je dále příprava a podání tekutin (teplých i studených nápojů).
 

Orientační čas poskytování:    Ráno 7,00 - 10,00   Poledne 11,00 - 14,00   Večer 17,00 - 19,00

 

 

Pomoc při oblékání a svlékání vč. spec. pomůcek

Popis:
Úkon je založen na spolupráci uživatele a pečovatelky při svlékání a oblékání osobního prádla a také ortéz, korzetů, elastických punčoch aj.

 


Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 

Popis:
Součástí úkonu je i nácvik chůze za použití kompenzačních pomůcek (hole, Fr.hole , berle a chodítko).
 

Orientační čas poskytování:    jen v pracovní dny

 

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Popis:
Úkon zahrnuje bezpečný přesun na vozík, židli nebo lůžko.

 

 

 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny - na lůžku, v koupelně

Popis:
Provedení osobní hygieny u uživatelů na lůžku nebo v koupelně. Péče o dutinu ústní - umytí protézy.

Orientační čas poskytování:    Ráno 6,00 - 10,00    Večer 16,00 - 22,00

 

 

Celková koupel
 

Popis:

Varianta A) Doprovod do koupelny, pomoc při svlékání, manipulace do vany a z vany, umytí vlasů, osušení, péče o kůži - promazání, pomoc při oblékání, učesání a doprovod z koupelny.


Varianta B) Koupel na lůžku, včetně mytí hlavy.


Orientační čas poskytování:    Ráno 7,00 - 11,00    Večer 16,00 - 20,00

 

 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Popis:
Úkon zahrnuje umytí vlasů klasickým způsobem u ležících uživatelů na lůžku. Ostříhání nehtů na rukou - vlastními pomůckami uživatele.

 

 

Pomoc při použití WC

Popis:
Úkon je založen na spolupráci uživatele a pečovatelky. Pečovatelka bezpečně uživatele přesune na WC nebo mísu a kontroluje vyprazdňování.

 

 

 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

Donáška teplého jídla

Popis:
Úkon zahrnuje donášku teplého jídla z auta až ke dveřím bytu.

Orientační čas poskytovaní:    jen v pracovní dny

 

 

Dovoz teplého jídla

Popis:
Úkon zahrnuje dovoz teplého jídla z kuchyně na adresu uživatele.

Orientační čas poskytovaní:     jen v pracovní dny

 

 

Pomoc při přípravě jídla a pití

Popis:
Úkon je založen na spolupráci uživatele a pečovatelky při přípravě jídla a veškeré manipulaci s jídlem a pitím.

Orientační čas poskytování:     Ráno 7,00 - 10,00     Poledne 11,00 - 14,00    Večer 17,00 - 19,00

 

 


Příprava a podání jídla a pití
 

Popis:
Úkon zahrnuje - pěčovatelka pomůže nakrmit, podat připravenou stravu, nakrájí a přizpůsobí stravu na sousta s ohledem na polykání. Připraví a podá tekutiny.
 

Orientační čas poskytování:    Ráno 7,00 - 10,00    Poledne 11,00 - 14,00    Večer 17,00 - 19,00

 

 

Pochůzky
 

Popis:
Varianta A) Návštěva lékaře za účelem předpisu léků, zdravotních poukazů včetně jejich obstarání v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb atd.
 

Varianta B) Realizace plateb uživatelů, vyřízení administrativních záležitostí (banka, pošta, úřad, pojišťovna, atd.), každá tato pochůzka je účtována samostatně jako
jeden úkon. Na realizaci provedení úkonu 3 pracovní dny.

Orientační čas poskytování:     jen v pracovní dny

 

 

Doprovod

 

Popis:
Úkon zahrnuje doprovázení uživatele na vybraná místa: k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, a zpět. Tento úkon není zajištěn dopravou. Nutno dohodnout min. 5 pracovních dní dopředu.

 

Orientační čas poskytování:     jen v pracovní dny

 

 

Nákupy
 

Popis:
Nákup potravin veškerého drobného spotřebního a drogistického zboží. Při velkém nákupu ve více obchodech dojednat termín 3 dny dopředu.
 

Orientační čas poskytování:    jen v pracovní dny

 

 

Běžný úklid
 

Popis:
Úkon zahrnuje běžný úklid 1 místnosti (setření prachu z povrchů nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny a toalety, umytí vany a umyvadla, zalévaní květin, odstranění prachu z potahů - vytřepáváním, vyklepáváním, vynesení odpadků.
 

Orientační čas poskytování:    jen v pracovní dny

 

 

Velký úklid
 

Popis:
Úkon je zabezpečován dodavatelsky - úklidovou službou.

 

 

Pedikúra, kadeřník
 

Popis:
Úkon je zabezpečován dodavatelsky.

 

 

Vynesení odpadků
 

Popis:
Jako samostatný úkon .

 

 

Mytí nádobí
 

Popis:
Umytí použitého nádobí, jako samostatný úkon, není součásti přípravy a podání jídla.

 

 

Donáška vody, topení v kamnech
 

Popis:
Zajištění uživatele pitnou vodou na celý den s dostupných zdrojů. Roztopení v kamnech a udržení tepla v místnosti.