Přehled fakultativních úkonů

 

Fakultativní úkony lze na přání klienta přiřadit k úkonům základní péče.

 

Fakultativní úkony a služby jsou poskytovány nad rámec rozsahu základních činností pečovatelské služby uvedených v zákoně o sociálních službách.

 

Služby jsou poskytovány 24 hodin denně , 7 dní v týdnu.

 

 

 

 

 

Holení mužů

Popis:
Oholení vousů vlastními pomůckami uživatele.

Orientační čas poskytování:    v pracovní dny

 

 

Společnost pečovatelky

Popis:
Dle požadavku uživatele, nutno dojednat termín minimálně 5 pracovních dnů dopředu


Orientační čas poskytování:     čas předem ujednán

 


Dohled nad dospělým

Popis:
Dohled nad dospělým uživatelem v době nepřítomnosti rodinného příslušníka se zajištěním služeb dle individuelních potřeb uživatele, které jsou předem dohodnuty s uživatelem a rodinou.

Orientační čas poskytování:    čas předem ujednán
Dohled nad dospělým uživatelem je možno dojednat i v době večerního klidu tj. 22,00 – 6,00

 

 

Administrativní úkony

Popis:
Dle požadavku uživatele

Orientační čas poskytování:    v pracovní dny